Institut kresby a grafiky

Jezuitská 4/12a, 412 01 Litoměřice

Institut kresby a grafiky (IKG) je mezinárodní platformou propojující současné umělce a studenty, jejichž tvorba je realizovaná převážně v médiích kresby a grafiky. Úkolem spolku je vzájemné provázání osob a institucí, a to umělců, technologů, teoretiků, kurátorů, redaktorů, škol, ateliérů, dílen, galerií a muzeí s veřejností. Spolek se zasazuje o podporu komunikace médií kresby a grafiky, vzdělávání a zajišťování mnohostranné podpory členů spolku.

Spolek pořádá veřejné vdělávací programy, sympozia a výstavy.
Spolek byl založen roku 2018, zapsán u Krajského soudu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.

KONTAKTNÍ OSOBA
MgA. Lenka Kahuda Klokočková
předsedkyně spolku
kahuda.klokockova@gmail.com

+420 606 875 606